own world

own world by Natia Rekhviashvili
own world, a photo by Natia Rekhviashvili on Flickr.